Hızlı Erişim

» BAPSİS

» AVESİS

» WEB OF SCIENCE

» YÖK

» TÜBİTAK

» SCOPUS

Vizyon - Misyon

VİZYONUMUZ

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanlarının bilimsel araştırmaları için ihtiyaç duydukları desteği, hızlı ve tam bir şekilde vererek kaynakların etkin kullanımını sağlamak ve araştırma faaliyetlerinin, nitelik ve nicelik açısından üniversitemizin kalitesini yükseltmek.

MİSYONUMUZ

Ülkemize ve insanlığa fayda sağlayacak bilimsel araştırmaların yapılmasını ve yaygınlaştırılmasını, disiplinler arası ve ulusal-uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi sağlamak.