Hızlı Erişim

» BAPSİS

» AVESİS

» WEB OF SCIENCE

» YÖK

» TÜBİTAK

» SCOPUS

BAP Komisyonu

Prof. Dr. Bestami ÖZKAYA

Başkan

Prof. Dr. Ömer ŞİMŞEK

BAP Koordinatörü

Prof. Dr. Belkız BİLGİN ERAN

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Murat DONDURAN

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Doç. Dr. Genç Osman İLHAN

Eğitim Fakültesi Temsilcisi

Prof. Dr. Banu DİRİ

Elektrik-Elektronik Fakültesi Temsilcisi

Prof. Dr. Serap GÜNEŞ

Fen-Edebiyat Fakültesi Temsilcisi

Prof. Dr. Yüksel PALACI

Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Temsilcisi

Prof.Dr. Meral UZUNÖZ ALTAN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Temsilcisi

Prof. Dr. Cüneyt AYDIN

İnşaat Fakültesi Temsilcisi

Doç. Dr. Halit Eren FİGEN

Kimya-Metalurji Fakültesi Temsilcisi

Doç. Dr. Zafer GEMİCİ

Makina Fakültesi Temsilcisi

Prof. Dr. Ayşen CİRAVOĞLU

Mimarlık Fakültesi Temsilcisi

Doç. Dr. Bahadır UÇAN

Sanat ve Tasarım Fakültesi Temsilcisi

Doç. Dr. Bedri KEKEZOĞLU

Temiz Enerji Teknolojileri Enstitüsü