TÜBİTAK Projeleri Tüm Proje Türleri

Hızlı Erişim

» BAPSİS

» AVESİS

» WEB OF SCIENCE

» YÖK

» TÜBİTAK

» SCOPUS

# Proje No Yürütücü Proje Adı Fakülte Bölüm Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
1 220S443 İSMAİL KOCAÇALIŞKAN Juglon ve Ceviz Ekstraktının Ratlarda Serotonin ve Dopamin Seviyeleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 01.12.2020 01.09.2021
2 119S925 SERAP DERMAN Yeni Nesil Peptid-Bazlı Antimikrobiyal Ajanların Dizaynı ve In Vitro/In Vivo Değerlendirilmesi Kimya-Metalurji Fakültesi Biyomühendislik Bölümü 01.12.2020 01.12.2022
3 120M819 KEREM ALTUĞ GÜLER Kaybolan Köpük Döküm Yöntemi İçin Direkt Su Soğutma İşleminin Geliştirilmesi Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 15.11.2020 15.11.2021
4 120O203 FATİH TÖRNÜK Kalorisi Azaltılmış, Fonksiyonel ve Doğal, Probiyotikli Laktoferment Meyve Bazlı İçecek Üretimi Kimya-Metalurji Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 01.10.2020 01.04.2022
5 119N196 AHMET KIZILAY İleri Bakan ve Temaslı GRP Sistemlerine Yönelik Hedef Görüntüleme ve Teşhis Teknolojilerinin Geliştirilmesi Elektrik Elektronik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü 01.10.2020 01.10.2023
6 120K051 İHSAN KAYA Yalın Tedarik Zinciri Kapsamında Sanayi 4.0 İçin Sektörel Önceliklendirmenin Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımıyla Analizi 15.09.2020 15.09.2021
7 120E100 MEHMET FATİH AMASYALI Yapay Öğrenmede Eğitim Örneklerini Sıralama Optimizasyonu 01.09.2020 01.09.2022
8 120E096 HACI BODUR Çok Anahtarlı Dönüştürücüler Için Kolay Uygulanabilir, Modüler Ve İzoleli Yeni Bir Aktif Yumuşak Anahtarlama Hücresinin Tasarımı Ve Gerçekleştirilmesi 01.09.2020 01.09.2022
9 118C221 BİLGİN KESERCİ Deep Learning Advancement for Image Guided Classification: Applied to Gynecology 01.09.2020 01.09.2023
10 120O315 AYŞE KARADAĞ Gıda Biyoaktif Bileşenlerinin Enkapsülasyonunda Yenilikçi Mukozaya Tutunabilen Özellikte Lipozomal Hidrojel ve Nanolipozomal Film Hibrit Sistemlerin Geliştirilmesi Kimya-Metalurji Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 01.09.2020 01.09.2023
11 120R016 TÜLİN ARASOĞLU S. Aureus Hedefli, Vankomisin Ve Oksasilin Içeren Nanoformülasyonların Eldesi Ve Antibakteriyal Etkinliğinin In Vitro-In Vivo Değerlendirilmesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 15.08.2020 15.08.2023
12 119N711 OZAN ERDİNÇ Etkileşimli Enerji Merkezi Şebekelerinde Yenilenebilir Enerji Sistemlerinin Azami Yaygınlaşma Kapasitesinin Değerlendirilmesi Elektrik Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü 01.08.2020 01.02.2022
13 219Z271 MUHAMMET KASIM ŞENER Ftalosiyanin içeren poli(oksanorbornen) türevlerinin halka açılma metatez polimerizasyonu (ROMP) ile sentezi, antimikrobiyal ve fotodinamik özelliklerinin incelenmesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 01.08.2020 01.02.2023
14 119C205 ALİ ERÇİN ERSUNDU Katı hal aydınlatma sistemleri için lüminesans özellikli yeni nesil camların geliştirilmesi 15.07.2020 15.07.2028
15 119C098 MİRAY ÇELİKBİLEK ERSUNDU Yeni nesil güçlendirilmiş fonksiyonel ince cam ve cam seramiklerin geliştirilmesi Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 15.07.2020 15.07.2028
16 120K685 ADVİYE AYÇA ÜNLÜER ÇİMEN A Design Guideline On Online Education For Studio Classes Of Art, Design And Architecture Department In Universities Under Pandemic Conditions 01.07.2020 31.12.2020
17 120K193 ŞEFİKA FEZA ORHAN Covid-19 Sürecinde Uzaktan Öğretme Süreci Ile İlgili İlk Ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Algıları Ve Duygularına Yönelik Bir Analiz Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 01.07.2020 31.12.2020
18 219Z084 ALİ ERDOĞMUŞ Suda Çözünür Yeni Ftalosiyaninlerin Fotofiziksel Ve Fotokimyasal Özellikleri İle Biyolojik Ve Fotodinamik Etkinliklerinin İn Vitro İncelenmesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 01.07.2020 01.07.2022
19 119K823 MEHMET SAİT ÖZERVARLI 17. Yüzyıl Osmanlı Düşünce Arayışlarının Mahiyeti ve Yanyalı Esad Efendinin Katkıları 01.06.2020 01.06.2023
20 119E665 OKTAY ARIKAN Katı-Hal Arıza Akımı Sınırlayıcı Tasarımı Elektrik Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü 15.05.2020 15.05.2021
21 219M061 HAVVANUR KILIÇ Genleştirilmiş Polistiren Malzeme Kullanımının Gömülü Esnek Boru Davranışına Etkilerinin Sayısal Analizler İle İncelenmesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 01.04.2020 01.04.2021
22 5190063 BUĞRA ÇİÇEK Aşinma Dayanimi Arttirilmiş Emaye Yüzeylerin Geliştirilmesi 01.04.2020 30.09.2021
23 119E215 OZAN ERDİNÇ Elektrikli Araçların Dağıtım Şebekesinde Akıllı Şarj Yönetimi İçin Sistem Operatörü Karar Verme Mekanizmasının Geliştirilmesi Elektrik Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü 01.04.2020 01.04.2022
24 119Y415 HANİFE SARI ERKAN Endüstriyel ve Sosyal Aktivitelerin İstanbul Boğazı'nda Oluşturduğu Mikroplastik Kirliliğinin Tespiti ve Karakterizasyonu İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 15.03.2020 15.03.2022
25 119Z846 SEZGİN BAKIRDERE Horseshoe Adasındaki Çevresel Örneklerde Organik/İnorganik Kirleticilerin, Değerli Metallerin ve Radyoaktif Elementlerin Önderiştirme Yöntemleri ile Birleştirilmiş Kromatografik ve Spektroskopik Yöntemler Kullanılarak Yüksek Doğruluk ve Duyarlılıkta Tayinleri Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 15.03.2020 15.03.2023
26 5190060 MUHAMMET ARICI Probiyotik Yumuşak Şekerleme Geliştirilmesi 01.03.2020 01.03.2022
27 118F447 YUSUF ZEREN İkinci Mertebeden Süreksiz Diferansiyel Operatörün Özfonksiyon Sisteminin Frame(Çerçeve) Özellikleri 15.02.2020 15.02.2022
28 118C273 HURİYE AKDAŞ KILIÇ All organic photoactive liquid crystalline materials for 3D optical data storage 01.02.2020 01.02.2023
29 119O893 HASAN SADIKOĞLU Serapias Vomeracae'ın Dondurarak Kurutulmasıyla Salep Üretimi: Ana Bileşen Olan Glukomannan İçeriği ve Fonksiyonunun (Nem Tutma) Artırılması ve Sürecin Matematiksel Modellenmesi Kimya-Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü 01.12.2019 01.04.2021
30 119M756 OĞUZ KAAN ÖZDEMİR Sodyum Borhidrür'ün Hidroliz Reaksiyonu İçin Etkin Ni-Ti-B Üçlü Katalizörlerin Hazırlanması Ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 15.11.2019 15.11.2020
31 5190009 AFİFE BİNNAZ HAZAR Rejeneratif/Antibakteriyel Özellikli Kompozit Dolgu Malzemelerinin Geliştirilmesi Ve Performansinin Değerlendirilmesi Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 01.11.2019 31.10.2021
32 119Y032 FATİH GÜLGEN Su Kaynaklarındaki Hidromorfolojik Değişim Düzeylerinin Coğrafi Bilgi Bilimi ve Teknolojisi Kullanılarak Araştırılması ve Bir Karar Destek Aracı Geliştirilmesi: Çayırova-Saz Deresi Örneği 01.11.2019 01.11.2021
33 119Z139 MURAT TOPUZOĞULLARI Raft Polimerizasyonu ile Polielektrolit-Peptid Konjugatlarının Sentezi ve İmmunojenliklerinin İncelenmesi Kimya-Metalurji Fakültesi Biyomühendislik Bölümü 15.10.2019 15.10.2020
34 119R006 ÖMER SAİD TOKER Çikolata Pre-Kristalizasyon Kinetiğinin ve Oluşan Polimorf Çeşitlerinin Belirlenmesine Yönelik Reometre Temelli Yeni Metot Geliştirilmesi 01.10.2019 01.04.2022
35 118E307 UĞUR SAVAŞ SELAMOĞULLARI Formal Analysis Of Protection Systems In Smart Grids Using Probabilistic Model Checking 15.09.2019 15.09.2021
36 119O605 MUHAMMET ARICI Ekşi Hamur Fermantasyonunun Nişasta Sindirilebilirliğine, Mineral ve Protein Biyoerişebilirliğine Etkisinin Araştırılması 01.09.2019 01.09.2020
37 119K408 İHSAN KAYA Yeni Bulanık Mantık Yaklaşımlarının İstatistiksel Kalite Kontrol Üzerine Etkileri 01.09.2019 01.09.2020
38 119M213 FERDANE KARAMAN Organik Materyal Katkılı Polianilin Nanokompozitlerin Sentezi Ve Termoelektrik Özellikleri Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 01.09.2019 01.09.2020
39 119M088 ÖZGEN ÜMİT ÇOLAK ÇAKIR Yüksek Şekil Değiştirme Hızlarında Nanokompozit Malzeme Karakterizasyonu Ve Modellenmesi Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 01.09.2019 01.03.2022
40 119F002 FATİH AKYOL ß-(AlxInyGa(1-x-y))2O3 Tabakalarının Düşük Basınç Kimyasal Biriktirme (LPCVD) ile Büyütülmesi ve Aygıt Uygulamalarının Gerçekleştirilmesi 01.09.2019 01.09.2022
41 5180069 NİZAMETTİN AYDIN Akustik Özellikler Kullanan Müzik Öneri Sistemi 01.08.2019 31.03.2021
42 118S098 ABDURRAHMAN KAMURAN KADIPAŞAOĞLU Mekanik Dolaşım Destek Sistemi Geliştirilmesi 01.06.2019 01.07.2022
43 118E701 HACI İLHAN Hareketli Küme Tabanlı Taşıtlara İlişkin Geçici Ağlar (Vanet) Için Etkin Ve Güvenilir İşbirlikli Mac Protokolü Elektrik Elektronik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü 15.03.2019 15.03.2020
44 118Y435 UĞUR DOĞAN Doğu Anadolu Fayı, Hazar-Palu Segmenti Üzerinde Gerçekleşen Krip Hareketi Özelliklerinin Çok Disiplinli Yöntemlerle Belirlenmesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü 01.03.2019 01.03.2022
45 118E870 AHMET YİĞİT ARABUL Güç Transformatörlerinde Sarımlar Arasındaki Ara Tutucu İzolasyon Malzemesinin Farklı İşletme Koşullarında Deneysel Olarak Sünme Karakteristiğinin İncelenmesi 15.02.2019 15.02.2020
46 118C076 BESTAMİ ÖZKAYA Biyokompozit Ambalajların Hazırlanması ve Karekterizasyonu İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 15.02.2019 15.02.2026
47 118C073 BESTAMİ ÖZKAYA Polimer Matrisli İleri Kompozit Malzemeler ve Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi Alanında Doktoralı Personelin Disiplinler Arası Yetiştirilmesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 15.02.2019 15.02.2026
48 118C071 BESTAMİ ÖZKAYA TUSAŞ ve Yıldız Teknik Üniversitesi Sanayi Doktora Programı İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 15.02.2019 15.02.2026
49 118C075 BESTAMİ ÖZKAYA Yıldız Teknik Üniversitesi-Hayat Kimya San. A.Ş. 2244 Sanayi Doktora Programı İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 15.02.2019 15.02.2027
50 118S721 RABİA ÇAKIR KOÇ Toxoplasma Gondii'ye Spesifik Antijenik Yapıya Dayalı Polimerik Mikrokapsüllerin Oluşturulması ve Aşı Olarak Etkinliğinin Belirlenmesi Kimya-Metalurji Fakültesi Biyomühendislik Bölümü 01.02.2019 01.02.2021
51 218M181 AYSEL KANTÜRK FİGEN Boranların Karbon Dioksitin (CO2) Değerli Hammaddelere (B-CO2) Dönüşümü için Kullanımı Kimya-Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü 01.02.2019 01.07.2021
52 18AG019 AHMET FARUK BAKAN ULTRASONİK, YÜKSEK MANYETİK ALAN ve RF TEKNOLOJİLERİ PLATFORMU 21.12.2018 03.09.2019
53 118Z649 METİN GENÇTEN Redoks Akışkan Batarya Sistemleri için Yeni Redoks Çiftlerinin Araştırılması 01.12.2018 01.12.2019
54 218M195 NECMETTİN MARAŞLI Titanyum, Bor Ve Zirkonyum Katkılı A356 (Al-Si-Mg) Alaşımının Termal İletkenliğinin Ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 01.12.2018 01.12.2019
55 118Z630 EMİNE KARAKUŞ Serum Glukagon Benzeri Peptid-1 (GLP-1) Düzeyine Kısa Zincirli Yağ Asitlerinin Etkisinin İncelenmesi ve Tip 2 Diyabet Hastalığı İle İlişkilendirilmesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 01.12.2018 01.12.2019
56 118E607 ÖZGÜR TURAY KAYMAKÇI Kumaş Hatalarının Endüstriyel Görüntü Işleme Teknikleri Ile Tanılanması Elektrik Elektronik Fakültesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü 01.12.2018 01.03.2021
57 118M709 ONUR AKBATI Dört Rotorlu İnsansız Hava Araçları İçin Askıda Kalma Ve Agresif Manevra Kabiliyetleri İçin Optimal Yörünge Oluşturulması, Kontrolcü Tasarımı Ve Gerçek Zamanlı Uygulanması 15.11.2018 15.05.2021
58 118E215 ERKAN USLU Heterojen Çok Robotlu Otonom Arama Kurtarma Takımı Için Etkin Görev Dağılımı 15.11.2018 15.11.2021
59 118M321 NABİ YÜZER Kapadokya Bölgesi Volkanik Tüfünün Alkaliler İle Aktive Edilerek Tarihi Yığma Yapılarda Kullanılabilirliğinin Araştırılması İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 15.11.2018 15.11.2021
60 118F035 MURAT HÜDAVERDİ Süpernova Nükleosentezi Ile Evrendeki Yapıların Metal Zenginleşme Evrimi 01.11.2018 01.05.2021
61 118M695 NECMETTİN MARAŞLI Al-Cu, Al-Ni Ve Al-Si Ötektik Alaşımlarının Faklı Yön Ve Büyüklükteki Yüksek Elektrik Gerilimi Altında Katılaştırılması Ve Mikroyapı, Mekanik, Elektrik Ve Termal Özelliklerin Elektrik Gerilime Bağlılığının İncelenmesi Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 01.11.2018 01.05.2021
62 118Z292 HALE OCAK Yeni Ferroelektrik Sıvı Kristal / Modifiye Demir Oksit Nanopartikül Kompozitleri: Sentez, Karakterizasyon ve Elektro-Optik Özelliklerin İncelenmesi 01.11.2018 01.07.2021
63 118F098 KUTSAL BOZKURT Ortalama Alan Teorisi ile Hiperçekirdeklerin ve Süperçekirdeklerin Yapısının İncelenmesi 15.10.2018 15.10.2020
64 118Y278 GAMZE VARANK Sızıntı Suyu Nanofiltrasyon Konsantresinin Elektro-Peroksimonosülfat ve Elektro-Peroksidisülfat Prosesleri ile Arıtımında Proses Optimizasyonu İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 15.10.2018 15.10.2020
65 118E224 BİLAL EROL Uyarlamalı Optik Sistemler İçin Sabit Dereceli H_Sonsuz Alt-Optimal Kontrolcü Geliştirilmesi 15.10.2018 15.06.2021
66 216M253 ALP TEKİN ERGENÇ İçten Yanmalı Motorlu Taşıtlar Için Yakıt Verimliliğini Arttırıcı Ve Yenilikçi Teknolojilerin Geliştirilmesi Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 01.10.2018 01.10.2021
67 117Y384 HAYRULLAH AĞAÇCIOĞLU Hidrolojik, İstatistiksel ve Analitik Hiyerarşik Süreç Yöntemleri Kullanılarak Havzalar Arası Su Transferinin Optimizasyonu: Beyşehir Gölü-Gembos Havzası-Manavgat Çayı Örneği İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 15.07.2018 15.01.2021
68 117Y333 CİHAN ŞAHİN Akarsu Delta Sistemlerinin İklim Değişikliği Etkilerine Karşı Kırılganlığı: Sakarya Nehri Deltası Örneği İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 15.07.2018 15.07.2021
69 217Z171 MUNİSE YURTSEVER Zeytin (Olea Europaea L. Cv. Gemlik) Yaprağından Klonlanmış Lipaz Enziminin Pichia Pastoris'te Ekspresyonu Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 01.07.2018 01.01.2020
70 116E121 HACI BODUR İnverterler İçin Yeni Ve Modüler Bir Yumuşak Anahtarlama Hücresinin Geliştirilmesi Ve Uygulanması 15.06.2018 15.12.2019
71 217S063 TARIK EREN Doğadan Esinlenerek Antimikrobiyal Peptit ve Benzerlerinin Geliştirilmesi 15.06.2018 15.06.2021
72 117K826 BUKET AYŞEGÜL ÖZBAKIR Kentsel Mültecilerin Adaptasyon ve Uyum Süreçlerine Yeni Bir Bakış Açısı: "Kapsayıcı Kent İnşaası" Amaçlı "Sosyal İnovasyon Deneyi" Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 15.05.2018 15.09.2020
73 217Z155 TARIK EREN Doğal Antimikrobiyal Peptit Türevlerinin Sentetik Polimerler ile Çift Etki (Elektrostatik/Hidrofobik Etkileşme ve Lektin Proteinin Inhibasyonu) Sağlayarak Taklit Edilmesi 15.05.2018 15.05.2021
74 217M561 DİLEK EKŞİ AKBULUT Kemaliye Evlerinin Özgün Düz Damlarinin Korunmasina Yönelik Çözüm Önerileri Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 15.05.2018 15.05.2021
75 217E084 JANSET DAŞDEMİR Endüstriyel Robot Manipülatörlerinin Zaman Gecikmesi Altında Çıkış Geri Beslemeli Senkronizasyonu Elektrik Elektronik Fakültesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü 01.05.2018 01.03.2019
76 117E188 TÜRKER TÜRKER Doğrusal Ve Doğrusal Olmayan Ayrık Zamanlı Çift-Modelli Sistemler İçin Kararlılık Ve Kararlı Kılınabilme Şartlarının Ortaya Konulması, Kontrolcü Tasarımı Ve Uygulaması Elektrik Elektronik Fakültesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü 01.05.2018 01.05.2020
77 217M220 SAKİP ÖNDER Osteoentegrasyon Ve Anti Mikrobiyal Özelliklerini Geliştirmek Üzere Titanyum Yüzeylerin Değiştirilmesi Elektrik Elektronik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü 01.05.2018 01.08.2020
78 117S097 YASEMİN KILINÇ Saç Beyazlaması Probleminin Giderilmesine Yönelik Bitkisel İçerikli Nanoemülsiyonların Geliştirilmesi, İn Vivo Etkinliğinin Ve Güvenliliğinin Değerlendirilmesi 01.05.2018 01.05.2021
79 217O054 ÖMER SAİD TOKER Endüstriyel Gıda Atıklarının Çikolata Türevi Ürünlerde Maliyet Optimizasyonu Amacı ile Kullanımı 15.04.2018 15.10.2019
80 117K317 ASUMAN TÜRKÜN Tarihi Kent Merkezlerinin Yeniden Yapılanmasında Belirleyici Faktörler ve Olası Senaryolar: İstanbul Beyoğlu Örneği Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 15.03.2018 15.03.2021
81 217M073 KADİR ERKAN Çok Serbestlik Dereceli Dikey Hibrid Manyetik Yatak Tasarımı Ve Kontrolü Makine Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü 15.03.2018 15.03.2021
82 117Y263 BAHATTİN ERDOĞAN Kinematik Deformasyon Analiz Modelinin Doğruluğunun Doğrusal Hareket Sistemleri Yardımıyla Araştırılması İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü 01.03.2018 01.07.2019
83 217M064 SAKİP ÖNDER Magnezyum Katkılı TiN Kaplamaların in Vivo Koşullarda Osteoentegrasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Elektrik Elektronik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü 01.02.2018 01.08.2019
84 117F079 SERAP GÜNEŞ Yeni Siyano Grupları İçeren Yarıiletken Küçük Molekül ve Polimerlerin Organik Güneş Pillerinde Kullanılması Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü 01.02.2018 01.02.2021
85 116G024 MUHAMMET ARICI Ülkemize Özgü Yoğurt, Peynir Kültürü Geliştirilmesi Ve Pilot Ölçekte Üretimi 15.12.2017 15.03.2021
86 216S612 EMRAH ŞEFİK ABAMOR Visseral Leishmaniasise Karşı Polikaprolakton Temelli İmmünokemoterapötik Ajanları İçeren Nanopartiküler Taşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi Kimya-Metalurji Fakültesi Biyomühendislik Bölümü 15.12.2017 15.04.2021
87 116E743 HÜSEYİN ÜVET Dolaşımdaki Kanserli Hücrelerin (Ctcs) Mekanik Sertlik (Cell Stiffness) Yapısındaki Değişimini Kantitatif Faz Görüntüleme Yöntemi Kullanarak Ölçen Holografik Tek Hücre Görüntüleme Tekniği Makine Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü 15.12.2017 15.06.2021
88 117F200 CANAN ÇELİK KARAASLANLI Bir Kanser-Bağışıklık Modelinin İmmünoterapi Etkisi Altındaki Dinamiği 01.12.2017 01.12.2018
89 117Z380 SEZGİN BAKIRDERE Ultraviyole Fotokimyasal Uçucu Bileşen Oluşturma-Atom Tuzak-Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrofotometri Sistemi ile Pb, Cd, Ni, Co Elementlerinin Eser Seviyelerde Tayinleri Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 15.11.2017 15.03.2020
90 117Z307 ÖMER TAHİR GÜNKARA Anti-Kanser Ajanları ya da Gsk-3ß İnhibitörleri Olabilecek Heterohalkalı Yeni Moleküllerin Sentezi ve Aktivite Çalışmaları Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 01.11.2017 01.11.2019
91 117Z016 BANU MANSUROĞLU In Vitro Biyolojik Aktivite Çalışması: Sinapik Asit Yüklü Nanopartiküller Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 15.10.2017 15.12.2019
92 117M206 MİRAY ÇELİKBİLEK ERSUNDU Yüksek Aydınlatma Verimli Beyaz Led Eldesi Amacıyla Kuantum Nokta Ve Nadir Toprak Elementi Ikili Katkısının Tellürit Nanokompozit Camların Işıma Ve Renk Özelliklerine Etkisinin Incelenmesi Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 15.10.2017 15.04.2020
93 217M139 ZEYNEP SEMA BAYKARA Entegre Katalitik Gazlaştırıcılı Katı Oksit Yakıt Pili İle Akdeniz Bölgesinde Biyokütlenin Doğrudan Elektriğe Dönüştürülmesi Kimya-Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü 01.10.2017 01.03.2021
94 115E777 AYHAN BİNGÖLBALİ "Manyetik Parçacık Görüntüleme (Mpi) Tekniğine Dayalı Medikal Görüntüleme Cihazının Geliştirilmesi) Kimya-Metalurji Fakültesi Biyomühendislik Bölümü 01.10.2017 01.04.2021
95 216M145 FİGEN KAYA Nükleer Tıp Tesislerinde Yapısal Ve Kişisel Radyasyon Kalkanlama Malzemesi Olarak Kullanılabilecek Bor Karbür Takviyeli Hafif Ve Esnek Polimer Nanokompozitlerin Geliştirilmesi Ve Karakterizasyonu Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 01.10.2017 01.05.2021
96 216M037 ASLI GÜNAY BULUTSUZ Biyomedikal Alanda Kullanılan Saf Titanyuma Ultrasonik Titreşim Etkisi Altında Aşırı Plastik Deformasyon Uygulaması Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 01.08.2017 01.08.2018
97 116Z144 FERDANE KARAMAN Manyetik Alan Altında Politiyofen/Poly(3,4-Etilendioksi Tiyofen) Nanokompozitlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 01.05.2017 01.05.2018
98 116E115 OZAN ERDİNÇ Talep Cevabı Uygulamalarında Evsel Iklimlendirme Cihazlarının Kullanımı Için Hava Tahminlerine Dayanan Kullanıcı Konforu Odaklı Yeni Bir Yaklaşımın Geliştirilmesi Ve Uygulanması Elektrik Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü 01.05.2017 01.11.2018
99 116S758 İBRAHİM IŞILDAK Kısa, Orta ve Uzun Dönem Kan Şeker Ölçümlerini Eş Zamanlı Gerçekleştiren Yeni Bir Ölçüm Yöntemi Geliştirilmesi Kimya-Metalurji Fakültesi Biyomühendislik Bölümü 01.05.2017 01.08.2019
100 216Z052 EMEL ORDU Pamuk Bitkisinden (Gossypium hirsutum) İzole Edilen NAD+-Bağımlı Format Dehidrogenaz'ın Rekombinant Üretimi ve Biyoteknolojik Kullanımının Araştırılması Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 15.04.2017 15.04.2019
101 115R106 SERAP GÜNEŞ Yıldız Teknik Üniversitesi Ar-Ge Strateji Belgesi (Nanoteknoloji Araştırmaları) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü 01.04.2017 01.10.2017
102 116Y061 SELAMİ DEMİR Farklı Tasarımlara Sahip Giriş Paletlerinin Siklonlardaki Akış Özellikleri Ve Siklon Performansı Üzerindeki Etkilerinin Deneysel Ve Nümerik Olarak Incelenmesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 01.04.2017 01.04.2019
103 116Z502 DEMET KARACA BALTA Fotoaktif Hidrojellerin Misel Kopolimerizasyonu İle Eldesi ve Floresans Madde Salım Davranışlarının İncelenmesi 01.03.2017 01.09.2018
104 116S471 TÜLİN ARASOĞLU Brusellozis'e Karşı Endemik Rekombinant OMP25 Proteinin Üretimi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 01.03.2017 01.09.2018
105 116R050 KENAN AYDIN Türkiye'de Romanlar: Bir Kimlik Ekonomisi 01.03.2017 01.03.2019
106 116E151 SONGÜL VARLI Diz Eklemi Mr Görüntülerinde Kıkırdak Doku Ve Menisküs Bölütleme Ve Ölçümleme Elektrik Elektronik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 01.03.2017 01.03.2019
107 116Z465 BELKIZ BİLGİN ERAN Piridin Esasli Yeni Mesogenik Malzemelerin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Elektro-Optik Özelliklerinin İncelenmesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 01.03.2017 01.09.2019
108 116M210 ALİ ERÇİN ERSUNDU Geçiş Metal Oksit Katkılı Ağır Metal Oksit Camların Yapısal Değişimlerinin Iletkenlik Özelliklerine Etkisinin Incelenmesi 15.02.2017 15.02.2019
109 116C089 HAKAN YILMAZER Yüksek performanslı nano-yapılı Co-Cr-Mo implantların yüksek basınç altında burma (YBB) yöntemiyle üretimi ve geliştirilmesi Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 14.11.2016 01.11.2018
110 116C081 EYÜP KIZIL MONOTONIK HOMOTOPI VE LIE SEMIGRUPLARI Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü 04.10.2016 19.09.2018
111 115R226 HAYDAR LİVATYALI Yıldız Teknik Üniversitesi Ar-Ge Strateji Belgesi (Mekatronik) Makine Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü 01.07.2016 01.04.2017
112 215Z330 TARIK EREN Vankomisin ile Antibakteriyel Polimerlerin Konjugasyonu ile Sinerjistik Antibakteriyel Etkinliğinin İncelenmesi 15.06.2016 15.12.2018
113 215E291 ÖNDER YARGI Yüksek Enerji Yoğunluklu Asimetrik Süperkapasitör Üretimi 15.05.2016 15.05.2018
114 315M056 ABDURRAHMAN ŞAHİN Kentsel Alanlar Için Tam Ölçekli Deprem Tehlike Ve Afet Simülasyon Sistemi Geliştirilmesi 01.05.2016 01.10.2018
115 116K011 ZEYNEP ŞİRİN ENLİL Enerji Verimli Kentsel Yaşam Biçimleri Için Toplumsal Veri-Döngüleri (CODALoop) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 01.05.2016 01.05.2019
116 116M061 BERNA AYAT AYDOĞAN BS-STEMA Changes in storminess and coastal erosion induced variability along the Black Sea coasts. Management and adaptation.Karadeniz kıyıları boyunca fırtına karakteristiklerinde ve kıyı erozyonunda iklim değişikliği kaynaklı etkiler, yönetim ve uyum İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 15.04.2016 15.10.2018
117 115Y718 BÜLENT BAYRAM Sürdürülebilir Kıyı Alanı İzleme Modeli için İHA ve İHA-LiDAR Verilerinden Otomatik Üç Boyutlu Kıyı Çizgisi Çıkartılması ve Analizi: Terkos (İstanbul) Örneği 01.04.2016 01.04.2018
118 115E951 AHMET FARUK BAKAN Güç Elektroniği Dönüştürücüleri İçin Yeni Bir Akım Kontrol Yönteminin Geliştirilmesi Ve Uygulanması 01.04.2016 01.04.2018
119 215M355 MUALLA ÖNER Gaz Bariyer Uygulamaları Için Grafen Benzeri Bor Nitrür(Bn)/Biyopolimer Nanobiyokompozitleri Kimya-Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü 15.03.2016 15.03.2018
120 115F524 ÜNSAL AKDERE Yüksek Performans Uygulamaları Için Bombyx Mori Ipek Fibroin Kristalit Biriminin Termo-Mekaniksel Özelliklerinin Moleküler Dinamik Simülasyonu Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü 15.03.2016 15.03.2018
121 115Y576 GÜLEDA ENGİN Membran Biyoreaktörlerde Mikroorganizmaların Sinyal İletimi Mekanizmasının İnhibisyonu İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 01.03.2016 01.03.2017
122 115Y008 ŞEREF NACİ ENGİN Havza Bilgi Sistemi Geliştirilmesi 01.03.2016 01.03.2019
123 115M090 TARKAN SANDALCI Hibrit Elektrikli Araçlara Yönelik Alternatif Gaz Yakıtları Kullanabilecek Diesel Motor Ve Motor Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 15.02.2016 15.02.2018
124 213M368 ZEYNEP SEMA BAYKARA Biyokütleden Gazlaştırma Yoluyla Hidrojen Üretim Teknolojisi Kimya-Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü 01.02.2016 01.08.2020
125 215M342 BURAK BİROL Doğrusal Katılaştırılmış Yüksek Mg İçeren Al-Mg Esaslı Çoklu Ötektik Alaşımların Mekanik, Elektriksel Ve Termal Özelliklerine Katılaşma Hızının Etkisinin İncelenmesi Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 01.01.2016 01.07.2018
126 115M396 OĞUZ KAAN ÖZDEMİR Oksijen İndirgenme Reaksiyonu İçin Düşük Maliyetli Ve Yeni Elektrokatalizör Sentezi Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 01.12.2015 01.12.2017
127 115K327 ŞENGÜL ÇELİK Cumhuriyet Dönemi Ahlak Felsefesi Eserlerinin Teorik Analizi 01.12.2015 01.03.2019
128 215M075 MESUT AKGÜN "Süperkritik Etanol Ortamında Portakal Kabuğu Esansının Katalitik Deterpanizasyonuyla Katma Değeri Yüksek Bileşiklerin Üretimi 15.11.2015 15.11.2016
129 115K708 GÜLER ARAS Kurumsal Sürdürülebilirlik Performansının Ölçülmesinde Alternatif Bir Model Önerisi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama 15.11.2015 15.05.2017
130 115K350 MEHMET BEŞİKÇİ I. Dünya Savaşı'Nı Yaşamak Ve Hatırlamak: Hatırat Ve Günlükleri Işığında Osmanlı Askerlerinin Çanakkale, Kafkas, Irak Ve Sina-Filistin Cepheleri Tecrübeleri 15.11.2015 15.11.2017
131 115Y250 BURAK AKPINAR Yapı Sağlığı İzlenmesine Yönelik Ulusal Ölçme Sistemi Geliştirilmesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü 01.11.2015 01.05.2017
132 115Y213 PETEK AYDA USTAÖMER Paleotetis Aktif Kenarı Boyunca Triyas Yay Magmatizmasının Ve Kaynak Alan Değişiminin Izlenmesi: Tokat Masifi Ve Yakın Pontid Bölgesinde Kumtaşlarındaki Detrital Zirkonların Bütünleşik U-Pb Ve Lu-Hf Izotop Çalışması 01.11.2015 01.11.2017
133 115M469 SEVİL YÜCEL Metal Katkılı Yeni Bir Adsorban Üretimi, Karakterizasyonu Ve Adsorpsiyon Performansının İncelenmesi Kimya-Metalurji Fakültesi Biyomühendislik Bölümü 15.10.2015 15.04.2017
134 115S132 YASEMİN KILINÇ Influenza A Enfeksiyonu Tanısı İçin (M2e) Peptidine Spesifik IgY Antikoruna Dayalı İmmünokromatografi Yöntemi ile Hızlı Tanı Kiti Geliştirilmesi 15.10.2015 15.07.2018
135 115E790 TÜRKER TÜRKER Fırçasız Doğru Akım Motorlarında Komütasyon Moment Dalgalanmasının İndirgenmesi İçin Doğrusal Olmayan Dayanıklı Kontrolcü Tasarımı Ve Uygulaması Elektrik Elektronik Fakültesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü 01.10.2015 01.04.2017
136 5150035 TARIK EREN Kendiliğinden Yanmazlik Özelliğine Sahip Polimerlerin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Boya/Vernik Formulasyonlarina Uygulanmasi 01.10.2015 30.09.2017
137 115F030 MURAT HÜDAVERDİ Karanlık Maddenin Aydınlık Yüzü: X-Işın Salınım Çizgilerinde Karanlık-Madde İzlerinin Araştırılması 01.10.2015 01.10.2017
138 115M586 MUZAFFER METİN Raylı Sistem Titreşimlerinin Çevreye Olan Etkilerinin Optimal Üstyapı Tasarımı İle Azaltılması Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 01.10.2015 01.10.2017
139 115Z555 MUHAMMET KASIM ŞENER 3,4-Etilendioksitiyofen Sübstitüe 1,3-Bis(2-Arilimino)izoindolinler ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Hidrojen Peroksit Sensör Olarak Kullanımı Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 01.10.2015 01.10.2017
140 115K429 ŞERİFE GONCA ZEREN Çevrimiçi Psikolojik Danışma: Danışanın Öznel İyi Oluşu, Memnuniyeti ve Terapötik İşbirliğine Yönelik Algısı 15.09.2015 15.07.2017
141 115E599 AKIN DELİBAŞI Sabit Dereceli H_Sonsuz Kontrolcü Tasarımındaki Tutuculuğun Azaltılması Elektrik Elektronik Fakültesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü 01.09.2015 01.03.2017
142 5150003 MUHAMMED ZEKİ DURAK Geleneksel Ekşi Hamur Ekmeği Üretimine Yönelik Teknolojik Özellikleri Yüksek Yerli Ticari Starter Kültür Üretimi Kimya-Metalurji Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 01.09.2015 01.09.2017
143 115E652 ALİ MELİH BAŞARANER Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar Kullanarak Havacılık Haritalarının Mekansal Web Servisleri Aracılığıyla Tasarımı Ve Üretimi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü 01.08.2015 01.08.2016
144 115F251 HASAN TATLIPINAR Sıcaklığa Duyarlı Oligo(Etilen Glikol) Metil Eter Metakrilat (Oegma) Temelli Polimerlerin Moleküler Dinamik Yöntemi İle İncelenmesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü 01.08.2015 01.08.2017
145 115E081 BÜNYAMİN YAĞCITEKİN Akıllı Şebekeler Kapsamında Elektrikli Araç Şarj Altyapısı Planlaması Ve Akıllı Şarj Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Elektrik Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü 01.08.2015 01.08.2018
146 115Y411 TÜRKAY GÖKGÖZ Avrupa Birliği Direktifleri Perspektifiyle Havza/Alt-Havza Sınırlarının Ve Kodlarının Belirlenmesine Yönelik Özgün Bir Metodolojinin Geliştirilmesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü 15.07.2015 15.05.2016
147 115E215 OZAN ERDİNÇ "Akıllı Evlerden Oluşan Mahalli Bir Bölgenin Talep Cevabı Stratejileri Ile Koordineli İşletimi," Elektrik Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü 15.06.2015 15.12.2017
148 115M137 AYÇA MERİÇ HASANOĞLU Süt Ve Süt Ürünlerinin Ileri Osmoz-Membran Distilasyonu Hibrit Prosesi Ile Konsantrasyonu 15.05.2015 15.05.2017
149 114Z774 YÜCEL ŞAHİN Vanadyum Redoks Bataryaların Performanslarının Arttırılması Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 15.05.2015 15.05.2017
150 214M616 AHMET DOĞAN Spor Sahalarının Çeşitli Hidrolojik Ve Meteorolojik Koşullar Altında Hızlı Ve Etkin Drenajını Sağlayacak Tekniklerin Araştırılması İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 01.05.2015 01.11.2017
151 214M329 MEHMET ÇAKIR Enjeksiyonlu Bir Cng Motorunda Kademeli Dolgu Oluşumu İçin Bölünmüş Yanma Odasi Tasarimi Ve Yanma Optimizasyonu 01.05.2015 01.08.2018
152 114F335 KUTSAL BOZKURT Nükleer Uyarılmaların Farklı İzospin Ve Sıcaklık Koşulları Altında Çalışılması 15.04.2015 15.04.2017
153 114F388 İRFAN ŞİAP Sır Paylaşım Sistemleri Üzerine Bazı Çalışmalar 15.04.2015 15.10.2017
154 114E781 MEHMET SIDDIK AKTAŞ Provenans Kullanılarak Sosyal Medya Yazılımlarında Bilgi Kirliliğinin Ve Telif Hakları İhlallerinin Tespiti İçin Yöntemler Geliştirilmesi 15.04.2015 15.10.2017
155 214O417 MEHMET BAŞLAR Şalgam Suyu Üretim Teknolojisinde Yeni Bir Yöntem Olarak Ultrason ve Ultraviyole İşlemlerinin Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi Kimya-Metalurji Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 15.04.2015 15.04.2018
156 114F424 FEDAİ İNANIR Farklı Süperiletken Jeneratör Topolojilerinin Ve Bileşenlerinin Sayısal Yöntemlerle Tasarımı, Elektromanyetik Ve Isıl Performanslarının İncelenmesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü 15.04.2015 15.04.2018
157 114M833 EMRULLAH HAKAN KALELİ İçten Yanmalı Motorlarda Aşınma Ve Sürtünmenin Azaltılması İçin Segmanların Yeni Geliştirilmiş Grafen Kaplama Yöntemi İle İncelenmesi 01.03.2015 01.03.2017
158 5140052 FATİH TÖRNÜK Ekmeklik Unlarin Pelemir (Cephalaria Syriaca L.)İle Kuvvetlendirilmesi:Pelemir Tohumunun Karakterizasyonu, Aciliğin Giderilmesi Ve Ekmekçilik Kalitesini Artirmasi Bakimindan Değerlendirilmesi Kimya-Metalurji Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 01.02.2015 31.12.2016
159 114E241 AHMET KIZILAY Millimeter Wave Short Range Active and Passive Sensors for Intelligent Alarm Systems Elektrik Elektronik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü 01.02.2015 01.02.2017
160 114K390 GÜLNUR AYBET Suriye Krizinin Türkiye'ye Yansımaları 15.01.2015 15.05.2018
161 114C143 GÜLÜSTAN DOĞAN DEMİRHAN Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Provenans ve Güven Bazlı Dinamik Ağ Yapılandırma Mimarisi 16.12.2014 01.11.2016
162 114Z666 TARIK EREN Fosfor Grupları İçeren Polimerlerin Sentezi ve Alev Geciktirici Özelliklerinin Araştırılması 01.12.2014 01.06.2017
163 114O391 MUHAMMET ARICI Fonksiyonel Bir Bileşen Olarak Gölevez (Colocasia esculenta L.Schott) Ununun Fırıncılık Ürünlerinde Kullanımı 15.11.2014 15.11.2016
164 114K295 SEMİN ÇAĞDAŞ TUBA İNAL ÇEKİÇ Mekansal Gelişmeyi Yönlendiren Planlama Kararlarına Ve Süreçlerine Toplumsal Katılımın Yapısal Ve İlişkisel Çözümlemesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 01.11.2014 01.01.2017
165 114C125 CÜNEYT YILMAZ İnsanlarda Akciğer Fonksiyon ve Mekaniğinin Müdahalesiz Ölçümü İçin Sistem Tasarımı ve Tıbbi Görüntü Analizi ile Akciğer Yapısının İncelenmesi Makine Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü 30.10.2014 01.10.2016
166 114K093 GÜZİN AKYILDIZ ALÇURA Ankara-Eskişehir Yüksek Hızlı Tren Hattında Hizmet Kalitesi Ve Memnuniyetin Ölçülerek Etkili Parametrelerin Araştırılması İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 15.10.2014 15.10.2015
167 114Z403 YÜCEL ŞAHİN Bazı Ölümcül Makrofungus Toksinlerinin Elektrokimyasal Tayini Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 15.10.2014 15.02.2017
168 213M763 YUSUF YERLİ Organik Güneş Hücrelerinin Esnek Taban Sistemlerde Uygulanması Ve İletken Tekstil Üretme Projesi 15.10.2014 15.10.2017
169 114E417 MUSTAFA BAYSAL Mikroşebeke Yapısına Uygun Gerilim Beslemeli İnverter Geliştirilmesi Elektrik Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü 01.10.2014 01.04.2016
170 213S133 MUHAMMED ZEKİ DURAK Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus (MRSA) ve Vankomisine Dirençli Enterokok (VRE) İnfeksiyonlarının Yüzey Plazmon Rezonans Tabanlı Kit Sistemi ile Hızlı ve Hassas Olarak Belirlenmesi Kimya-Metalurji Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 01.10.2014 01.01.2017
171 213S148 ADİL M. ALLAHVERDİYEV L.Infantum'un Neden Olduğu Visseral Leishmaniasis'e Karşı Nanopartikül Temelli Aşı Formülasyonlarının Geliştirilmesi ve Koruyucu Etkilerinin Belirlenmesi Kimya-Metalurji Fakültesi Biyomühendislik Bölümü 01.10.2014 01.10.2017
172 114F247 MURAT ÇALIŞKAN "Güneş Pillerinde, Kontak Metallerinin Absorplayıcı Cdte' nin Yapısal Ve Elektro-Optik Aktivitelerine Etkisi Üzerine: Yoğunluk Fonksiyonel Teori Çalışması Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü 01.10.2014 01.10.2017
173 114Z541 NELİSA TÜRKOĞLU Yara Örtü Materyali Olarak Kullanılmak Amacıyla Biyobozunur Anti-Mikrobiyal Selüloz Membran Hazırlanması 15.09.2014 15.09.2016
174 114M256 NABİ YÜZER Enjeksiyon Yöntemi (Grouting) İle Onarılmış Tarihi Tuğla Duvarların Yük Altında Davranışının İncelenmesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 15.09.2014 15.09.2017
175 114Z138 MELDA ALTIKATOĞLU YAPAÖZ Dekstran İle Stabilize Edilmiş Üreaz Enzimi ve Kompozit Amonyum Sensör Kullanılarak Mikro Büyüklükte Yeni Tip Potansiyometrik Üre Biyosensör Geliştirilmesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 01.08.2014 01.08.2016
176 114M098 ALPER UYSAL Östenitik Ve Martenzitik Paslanmaz Çeliklerin Nano Akışkan Kullanılarak Mql (Minimum Miktarda Yağlama) Yöntemi Ile Sürdürülebilir Frezelenmesi Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 01.07.2014 01.07.2015
177 114M063 NURHAN CANSEVER 1050 Ve 7075 Alüminyum Alaşım Yüzeylerinin Aşınma Ve Korozyon Direncini Arttırmak Amacıyla Anodik Film Aratabakalı Akımsız Nikel Ve Akımsız Bor Nitrür Takviyeli Kompozit Kaplanması. 01.07.2014 01.07.2016
178 114M100 MUSTAFA ÇİĞDEM Alüminyum Alaşımlarında Inklüzyonların Giderilmesi Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 01.07.2014 01.07.2016
179 114Z093 İSMAİL KOCAÇALIŞKAN Antimikrobiyal Tedaviye Yönelik Olarak Juglonun Biyouyumluluğunun ve Biyoyararlanımının Artırılması Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 01.07.2014 01.07.2016
180 113M953 AHMET KARAASLAN Siçratma Yöntemiyle Üretilen, Pürüzlendirilmiş Çinko Oksit Cam Kaplamalara Katki Elementlerinin Etkisinin İncelenmesi Ve Fotovoltaik Uygulamalarinin Geliştirilmesi Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 01.06.2014 01.06.2017
181 113E584 HÜSEYİN ÜVET Mikro-Robot Kolu Dizaynı, Üretimi Ve Görsel Geri Besleme Ile Temassız Manipülasyonu Makine Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü 01.06.2014 01.07.2017
182 213M647 SEVİL YÜCEL Pirinç Kabuğu Silikasindan Yapay Kemik Olarak Kullanilabilecek Biyoaktif Camlarin Üretimi Ve Osteosit Hücreleri Üzerine Etkisi Kimya-Metalurji Fakültesi Biyomühendislik Bölümü 01.05.2014 01.11.2015
183 114C070 ÇAĞRI MOLLAMAHMUTOĞLU Rulo Şeklinde Sarılarak Saklanan Malzemelerin Termal ve Viskoelastik Analizi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 28.04.2014 10.04.2016
184 213M664 ŞABAN ÇETİN Mr Damper Yardımıyla Yapısal Titreşimlerin Azaltılması Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 15.04.2014 15.04.2015
185 113Z910 İBRAHİM ERDEN D-pi-A / D-pi-D Özellikli Organik Maddeler ile Bunların Rutenyum, Çinko Komplekslerinin Sentezi ve Güneş Pilinde Uygulamaları 15.04.2014 15.06.2016
186 113Z905 YÜCEL ŞAHİN Aşırı Yükseltgenmiş Nanofiber Yapılı Polipirol Modifiye Edilmiş Kalem Grafit Elektrot İle Dopamin Tayini Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 01.04.2014 01.04.2015
187 113K637 ECE ÖZTAN Ar-Ge Ve Yenilik Alanında Kariyer Deneyimleri Ve Toplumsal Cinsiyet 01.04.2014 01.12.2015
188 113F391 ORHAN İÇELLİ Bor Mineral Atıklarının Fotovoltaik Uygulamalarda Kullanılması Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü 15.03.2014 15.03.2016
189 113K510 AYŞEGÜL BAYKAN Mardin: Dönüşen Bir Kentte Kültürel Miras Ve Kentsel Mekanın Yeniden Üretimi Fen Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü 01.03.2014 01.03.2016
190 213M540 CUMHUR OKTAY AZELOĞLU Krenlerin Sismik Davranışları İçin Dinamik Modeller Geliştirilmesi Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 15.02.2014 15.11.2015
191 4130008 HAKAN KARATAŞ Yıldız Girişim Akademisi (YGA) 01.02.2014 01.02.2017
192 113F206 MEHMET HİKMET YÜKSELİCİ Lityum Niyobat Kristalinin Düzlem Fonksiyonel Bir Optik Bileşen Olarak Kullanılabilmesi İçin, Geçiş Metalleri Ve Nadir Toprak İyonlarının Varlığında Fiziko-Kimyasal İşlemlerin Gerçekleştirilmesi, Bilimsel Ve Teknolojik İlkelerin Belirlenmesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü 01.02.2014 01.02.2018
193 113Y538 ARSLAN SARAL Kentsel Atmosferde Poliaromatik Hidrokarbonların Partikül Boyut Dağılımında İncelenmesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 15.01.2014 15.01.2015
194 113Y392 NESLİHAN MANAV DEMİR Yavaş Kum Filtrelerinde Demir Ve Mangan Gideriminde Etkin Rol Oynayan Mikrobiyal Türlerin Tespiti Ve Işletme Şartlarına Bağlı Değişimlerinin Izlenmesi 15.01.2014 15.01.2016
195 113S355 TARIK EREN Fosfonyum Grupları İçeren Polielektrolitlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Antibakteriyel Etkinliklerinin İncelenmesi 15.11.2013 15.11.2015
196 113O448 MEHMET BAŞLAR Sebzelerin Mikrobiyal ve Pestisit Güvenliğinin Sağlanmasında Ultrases ve Düşük Şiddet Elektrik Akımının Birlikte Kullanılma Olanaklarının Belirlenmesi Kimya-Metalurji Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 15.11.2013 15.11.2015
197 113M551 OĞUZ KAAN ÖZDEMİR Soydum Bor Hidrürün Hidroliz Reaksiyonu İçin Etkin Co-Ti-B Üçlü Katalizörlerin Hazırlanması Ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 01.11.2013 01.11.2015
198 113M168 MURAT KIYAK Yüksek Talaş Kaldırma Performansı Sağlayan Dönen Yuvarlak Uçlu Tornalama Takımının Geliştirilmesi Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 01.11.2013 01.05.2016
199 113K280 NİHAT ERDOĞMUŞ Türkiye'de Aile Işletmelerinin Gelişimini Etkileyen Faktörler ve Yenilikçilik Performansı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 15.10.2013 15.04.2015
200 113M241 MUHLİS NEZİHİ SARIDEDE Yeni Nesil İyonik Sıvıların Sentezi Ve Endüstriyel Pirinç Atıklarından Metalik Değerlerin Kazanılmasında Çözücü (Liç Ajanı) Ve Ekstraktant Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 15.10.2013 15.10.2015
201 112O533 MUSTAFA TAHSİN YILMAZ Türkiyede Ticari Olarak Yetiştirilen Farklı Türdeki Adaçayı Tohumlarından Optimum Koşullarda Endüstriyel Ölçekte Gam Üretimi ve Bu Gamların Fizikokimyasal, Kompozisyonel, Konformasyonel, Mikroyapisal, Teknolojik ve Reolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Kimya-Metalurji Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 15.10.2013 15.04.2016
202 113M150 MİRİGÜL ALTAN Plastik Enjeksiyon Yöntemi İle Titreşim Sönümleyici Sandviç Yapili Polimer/Metal Makro Kompozitlerin Üretilmesi Ve Özelliklerinin Geliştirilmesi Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 01.10.2013 01.04.2015
203 113E089 NURHAN TÜRKER TOKAN Otomotiv Radar Uygulamaları İçin Çoklu Lens Anten Tasarımı Elektrik Elektronik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü 01.10.2013 01.04.2015
204 5130023 MUHAMMET ARICI Lale Taç Yapraklarindan Pilot Ölçekli Doğal Boya Üretimi 01.10.2013 30.06.2015
205 113F117 MURAT HÜDAVERDİ Galaksi Kümeleri Ile Karanlık Madde Ve Evrenin Yapısal Analizi 01.10.2013 01.04.2016
206 113E212 SIRMA YAVUZ Otonom Arama Kurtarma Robotları Için Keşif, Haritalama Ve Afetzede Tespit Algoritmalarının Geliştirilmesi Elektrik Elektronik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 01.10.2013 01.10.2016
207 113M426 YALÇIN YÜKSEL Bloklu Rıhtım Yapılarının Sismik Davranışı Ve Performans Parametrelerinin Belirlenmesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 15.09.2013 15.01.2016
208 113M109 ÖZGEN ÜMİT ÇOLAK ÇAKIR PMMA Matrisli Grafen Takviyeli Nanokompozitlerin Üretimi, Karakterizasyonu ve Modellenmesi Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 01.09.2013 01.03.2015
209 113M088 BÜLENT VURAL Elektrikli Araçlarda Batarya Ve Ultrakapasitörün Birlikte Kullanımı İçin Çift Girişili Ve Çift Yönlü Yeni Bir Güç Dönüştürücü Ünitesi Tasarımı Ve Uygulaması Elektrik Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü 01.09.2013 01.09.2015
210 113M072 UĞUR SAVAŞ SELAMOĞULLARI Hibrit Elektrikli Araçlar İçin Daha Verimli Bir Motor Sürücü Devresi Tasarımı Ve Kontrolü 01.09.2013 01.12.2015
211 113E229 HACI İLHAN İşbirlikli/Röleli Sistemlerde Karmaşıklık Azaltıcı Yöntemler Ve Hata Başarım Analizleri Elektrik Elektronik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü 01.09.2013 01.09.2016
212 112Y308 GÜLEDA ENGİN Membran Biyoreaktörlerde EPS'nin Membran Kirlenmesi Üzerine Etkisinin Reolojik Parametreler ile Belirlenmesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 15.05.2013 15.11.2015
213 112T880 ZEHRA NÜKET ÖCAL SUNGUROĞLU Biyolojik Aktif Olabilecek ya da Bu Tür Bileşiklerin Ara Ürünlerini Oluşturacak Yeni Heterohalkalı Bileşiklerin Sentezlenmesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 01.05.2013 01.05.2015
214 112Y320 MEHMET SİNAN BİLGİLİ Biyoreaktör Depo Sahalarında Nanomalzemelerin Davranışları ve Atıkların Ayrışma Prosesleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 01.05.2013 01.05.2016
215 112T759 SERAP GÜNEŞ Bakır İndiyum Disülfid (Cuins2), Kadmiyum Çinko Sülfür (Cdzns), Cdte Yarıiletkenlerinin Polimer Güneş Pillerinde Elektron Taşıyan Tabaka Olarak Kullanılması Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü 15.04.2013 15.04.2015
216 112O828 TALİP KAHYAOĞLU Ultrasonik Nozul (Titreşim) Başlıklı Püskürtmeli Kurutma Tekniği ile Mavi Yemiş Tozu ve Mikrokapsülü Üretimi Kimya-Metalurji Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 01.04.2013 01.10.2014
217 112E207 ABDULLAH BAL Hiperspektral Görüntülerde Uzamsal Ve Spektral Öznitelikler Kullanarak Yüksek Hızda Hedef Tespiti Ve Sınıflama Yapan Algoritmaların Geliştirilmesi 01.04.2013 01.03.2016
218 113K028 ZEYNEP ŞİRİN ENLİL Kentsel Yaşam Laboratuvarı Deneyimlerinde Yenilikçi Kentsel Gelişme için Eylem Odaklı Planlama, Regülasyon ve Yatırım İkilemleri (APRILab) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 01.04.2013 01.06.2016
219 6120012 MUHAMMED ZAHİD KASAPOĞLU Yıldız Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark A.Ş. 01.01.2013 01.01.2023
220 112M210 KADİR ERKAN Planar Doğrusal Motorla Tahrik Edilen Manyetik Yastıklama Temelli Bir Esnek Taşıma Sisteminin Optimal Tasarımı Ve Pozisyon Algılama Ağı Ile Geri Beslemeli Pozisyon Kontrolü Makine Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü 15.12.2012 15.06.2016
221 112M280 AHMET EKERİM Elektirik İle Biriktirme Yöntemiyle Pem Tipi Yakıt Hücreleri İçin Etkin İkili Pt-M (M=Ni, Mn) Ve Üçlü Pt-Ni-Mn Elektrokatalizörlerinin Hazırlanması. Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 15.11.2012 15.11.2014
222 112S166 İBRAHİM IŞILDAK Miyokardial İskemide Potansiyometrik İyon Seçici Sensör Sistemi Kullanılarak Yeni Bir Erken Tanı Yöntemi Geliştirilmesi Kimya-Metalurji Fakültesi Biyomühendislik Bölümü 15.11.2012 15.05.2015
223 112K112 ŞEFİKA FEZA ORHAN İlköğretim Öğrencilerinin Dijital ve Basılı Ortamlarda Okuduğunu Anlama Davranışlarının Bireysel Farklılıklara Göre İncelenmesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 01.11.2012 01.07.2014
224 112O169 MUSTAFA TAHSİN YILMAZ Ekzopolisakkarit (EPS) Üreten Laktik Asit Bakterilerinin Bazı Gıdaların Tekstürel, Reolojik ve Mikroyapısal Özelliklerine Etkisi 01.11.2012 01.11.2014
225 112K172 FUAT AKSU Türkiye'de Dış Politika Krizlerinde Karar Verme ve Kriz Yönetimi Süreç Analizi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 15.10.2012 15.10.2015
226 112Y109 UĞUR DOĞAN 23 Ekim 2011 (Mw=7.2) Van Depreminin Deprem Anı ve Sonrası Oluşan Kabuk Deformasyonlarının Gps ve Insar Yöntemleriyle Araştırılması İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü 15.10.2012 15.12.2015
227 111K448 DERYA KÖMÜRCÜ Türkiye'de Parti Örgütleri ve Gençlik Kolları İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 01.10.2012 01.01.2015
228 112K257 CAN ŞAKİR BİNAN İstanbul'daki Tarihsel Sayfiye Alanlarında Kentsel Ve Mekansal Gelişim Süreci 15.09.2012 15.09.2014
229 111K339 DİDEM GÜRSES Yoksulluğu Yaşamak: Çocukların Gözünden Yoksulluk,Yoksunluk Ve Sosyal Dışlanma Fen Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü 15.08.2012 15.08.2014
230 111M603 ERHAN AKDOĞAN Sibernetik Rehabilitasyon Destek Sistemi Makine Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü 15.07.2012 15.07.2015
231 112M013 MESUT AKGÜN Süperkritik Su Ortaminda İzopropil Alkolden Hidrojen Üretimi 01.07.2012 01.07.2013
232 211T046 TARIK EREN Özel tasarlanmış morfolojiye sahip bor nitrür nano yapılarını içeren yeni polimer kompozitlerinin geliştirilmesi 01.06.2012 01.06.2014
233 111Y225 ARSLAN SARAL Kentsel Atmosferde Poli Klorlu Bifenil (PCB) Konsantrasyonlarının Gaz ve Partiküllerde Fraksiyonel Değişimlerinin Belirlenmesi ile Beraber Uzun Mesafeli Taşınımların İncelenmesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 15.05.2012 15.05.2015
234 111Y252 BESTAMİ ÖZKAYA Yeni Geliştirilen Çapraz Akışlı Çoklu Tüp Mikrobiyal Yakıt Hücresi (Um2fc) ile Evsel Atıksu Akımından Elektrik Enerjisi Üretimi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 01.05.2012 01.05.2014
235 111R015 PETEK AYDA USTAÖMER Kumtaşları için Tektonik Kaynak Alan Göstergesi U-Pb ve Lu-Hf İzotoplarını Kullanarak Permo-Triyas Yaşlı Karakaya Kompleksi için Önerilen Alternatif Tektonik Modellerin Sınanması 01.05.2012 01.08.2014
236 111M568 NABİ YÜZER Tarihi Yapıların Tuğla Duvar Özgün Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi Ve Yük Altnda Davranışının Model Deneylerle Araştırılması İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 01.05.2012 01.05.2015
237 111K546 İLHAN VARANK Temel Bilgi Teknolojisi Becerilerinin Kazandırılmasına Yönelik Geliştirilen Otomatik Değerlendirme ve Geri Bildirim Sistemi İle Verilecek Sosyal Paylaşım Temelli Ve Bilgisayar Temelli Geri Bildirimin Öğrenme Performansına ve Öz-Yeterlilik Algısına Etkisi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 15.04.2012 15.03.2014
238 111M560 GÜLAY ZORER GEDİK Toplu Konut Yerleşimlerinin Rüzgar Ve Gürültü Denetimi Açisindan Optimizasyonu Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 15.04.2012 15.04.2014
239 111E280 AHMET SERDAR TÜRK Passive And Active Radar Methods For Imaging Of Buried And Concealed Objects Elektrik Elektronik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü 01.04.2012 01.04.2014
240 111K417 MEHMET ENGİN DENİZ Risk Altındaki Ergenlere Yönelik Değerler Eğitimi 01.04.2012 01.07.2014
241 111M801 ZEYNEP SEMA BAYKARA Mikro Yapılı Proton Geçirgen Katı Oksit Membran Reaktörle H2S'den Hidrojen Üretimi Kimya-Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü 15.12.2011 15.09.2015
242 111Y077 MEHMET ÇAKMAKCI Yüzeyi Kaplanmış Ultrafiltrasyon Membranları ile İçme Suyu Kaynaklarındaki Organik Maddelerin Arıtılabilirliği 15.11.2011 15.11.2013
243 111M062 ZEHRA YUMURTACI Türkiye Rüzgâr Enerjisi Potansiyelinin Pompa Depolamalı Hidroelektrik Santrallerle Elektrik Şebekesine Entegrasyonu Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 01.11.2011 01.11.2013
244 111T102 BELKIZ BİLGİN ERAN Teknolojik Uygulama Potansiyeline Sahip Kiral Yan Zincir Sıvı Kristal Polimerler Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 01.11.2011 01.05.2014
245 111M065 ADNAN PARLAK Miller Çevrimiyle Çalışan Bir Dizel Motoruna Su Buharı Enjeksiyonu+Egr Uygulamasının Nox Emisyonlarına Ve Performansa Etkilerinin Teorik Ve Deneysel Olarak İncelenmesi Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü 01.11.2011 01.11.2014
246 111K316 SEMİN ÇAĞDAŞ TUBA İNAL ÇEKİÇ Türkiye'De Bölgeler Arası Ekonomik Gelişmişlik Farklarının Analizinde Güven Ve Sosyal Sermayenin Kullanılması Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 01.10.2011 01.10.2012
247 111K179 SERHAT BAHADIR KERT Bilgisayar Etiği Eğitimi ve Etik Karar Verme Süreçlerine Yönelik Elektronik Performans Destek Sistemi Geliştirmesi: Bilep Projesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 15.09.2011 15.07.2013
248 110T617 SERAP GÜNEŞ Yeni Donor-Akseptör Tipli Kopolimerlerin Organik Güneş Pili Uygulamalarında Kullanılması Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü 01.08.2011 01.08.2013
249 110Y222 MEHMET ÇAKMAKCI Tekstil Atıksularının Nanofiltrasyon Membranı ile Arıtımı Sonucu Oluşan Konsantrenin Anaerobik Arıtılabilirliği 01.05.2011 01.05.2013
250 110T767 NERGİS ARSU Heteroaromatik Grup İçeren Oligotiyofen Türevlerinin Sentezi, Termal Ve Fotofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 01.05.2011 01.11.2013
251 110M673 HAVVANUR KILIÇ Sikişabilir Yatak Malzemesi Kullaniminin Gömülü Esnek Boru Davranişina Etkilerinin Araştirilmasi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 01.05.2011 01.05.2014
252 110K474 BETÜL DUMAN BAY Sosyal Kaynaşma Bağlaminda Kürt Meselesi 15.04.2011 15.10.2012
253 111Y006 YALÇIN YÜKSEL Blok Tipi Kıyı Yapılarının Basitleştirilmiş Dinamik Analiz Yöntemi Ile Tasarımı İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 01.04.2011 01.12.2011
254 110R012 AHMET TOPUZ Kompozit Sürtünmeli Fren Balatalarında Yerli Uçucu Kül Katkısının Balata Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi Ve Kullanılabilirliğinin Saptanması Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 01.04.2011 01.04.2013
255 110E212 AHMET FARUK BAKAN Şebekeye Enerji Aktaran Yüksek Verimli Üç Fazlı PV İnverterin Geliştirilmesi 01.04.2011 01.07.2013
256 110E222 AHMET SERDAR TÜRK Araca Monteli İleri Bakan Yere Nüfuz Eden Radar (YNR) için Çok Geniş Bantlı Anten Sistemleri Tasarımı ve Uygulaması Elektrik Elektronik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü 01.04.2011 01.10.2013
257 110K571 MEHMET HACISALİHOĞLU Balkan Ve Karadeniz Ülkelerinde Güncel Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı/Türk İmajı 01.04.2011 01.04.2014
258 110G092 HASAN HÜSEYİN ERDEM Termik Santral Performans İzleme ve Değerlendirme Sistemi Tasarımı ve Uygulaması (PERİDSİS) Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 01.03.2011 01.09.2013
259 110Y063 ARSLAN SARAL Kentsel Alanlarda Kalıcı Organik Kirleticilerin Atmosferik Konsantrasyonlarının Araştırılması İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 01.12.2010 01.12.2013
260 110Y179 ARSLAN SARAL Deniz Aerosollerinden Kaynaklanan Klorürün, İstanbul Atmosferindeki Partikül Madde Oluşumu Ve Boyut Dağılımı Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 01.11.2010 01.11.2011
261 110O214 OSMAN SAĞDIÇ Geleneksel Fermente Gilaburu (Viburnum opulus L.) Meyve Suyundan İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Probiyotik Özellikleri ve Endüstriyel Üretimde Kullanımları 01.11.2010 01.05.2013
262 110K098 FATMA NOYAN TEKELİ Süpermarketlerde Müşteri Sadakatini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 01.10.2010 01.06.2011
263 110M182 AFİFE BİNNAZ HAZAR Biyomimetik Hidroksiapatit/Kolajen/Nanotüp Katkılı Dental Kompozitlerin Üretimi Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 01.10.2010 01.10.2012
264 110Y163 ARSLAN SARAL İstanbul'da Atmosferik Uçucu Organik Bileşik (Voc) Kirliliğinin Kaynaklarinin Belirlenmesi: Pilot Ölçekli Çalişma İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 01.08.2010 01.08.2011
265 109Y269 BESTAMİ ÖZKAYA Mikrobiyal Yakıt Hücresi İle Asit Oluşumu Ve Metan Oluşumu Safhasındaki Katı Atık Depolama Alanı Sızıntı Sularından Elektrik Üretimi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 15.05.2010 15.05.2012
266 109M523 RAHMİ GÜÇLÜ Yapısal Sistemlerin Farklı Bozucu Girişler Etkisi Altındaki Titreşimlerinin Analizi Ve Aktif-Pasif Kontrolü Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 01.05.2010 01.05.2012
267 109T641 MEHMET HİKMET YÜKSELİCİ Opto-Elektronik Uygulamalarda Kullanılmak Üzere Saf ve Katkılı Lityum Niyobat Kristalinin Özelliklerinin Isıl ve Kimyasal İşlemlerle Geliştirilmesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü 01.05.2010 01.05.2013
268 109Y271 AHMET DOĞAN Göl-Yeraltısuyu-İklim İlişkisinin Yeraltısuyu Akım Modeli ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Yardımıyla Belirlenerek Gölün Optimum Dinamik İşletme Modelinin Oluşturulması: Beyşehir Gölü Modeli İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 01.05.2010 01.08.2013
269 109M169 ÖZDEN AĞRA Değişik Geometrilerdeki Kondanser( Yoğuşturucu) Boruları Içerisindeki Yoğuşmanın Incelenmesi Ve Optimum Çalışma Şartlarının Belirlenmesi 15.02.2010 15.08.2012
270 109T380 ZEHRA NÜKET ÖCAL SUNGUROĞLU İndirgen Heck Reaksiyonlarıyla Biyolojik Aktivite Gösterebilecek Epiboksidin ve Tandospiron Analoglarının Sentezlenmesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 15.01.2010 15.01.2012
271 109R007 CENGİZ KAYA Nano-Yapılı Antimikrobiyal Kaplamaların Üç Boyutlu Metalik Filtreler Üzerine Elektrokinetik Biriktirme Yöntemi Kullanılarak Eldesi ve Karakterizasyonu Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 15.11.2009 15.01.2013
272 108M561 MİRİGÜL ALTAN Yüksek Yoğunluklu Polietilenin Ve Polipropilenin Antibakteriyel Ve Mekanik Özelliklerinin Nano Boyutlu Tio2 Ve Zno Tozların Katkısı Ile Geliştirilmesi Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 01.06.2009 01.06.2011
273 109M008 NABİ YÜZER Yüksek Sıcaklık Etkisine Maruz Kalan Betonun Termal Özelliklerinin Ve Renk Değişiminin Araştırılması İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 15.04.2009 15.04.2010
274 108M521 ÖZGEN ÜMİT ÇOLAK ÇAKIR Hidro-Termal Çevrime Maruz Kalan Proton Değişim Membranlı Yakıt Hücrelerinde Membranın Modellenmesi Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 15.03.2009 15.03.2012
275 108M546 MESUT AKGÜN Zeytin Karasuyundan Hidrojen Ve Biyoyakıt Üretimi 01.03.2009 01.03.2012
276 108Y298 VAHAP ENGİN GÜLAL Güneybatı Anadolu Bölgesi'ndeki Blok Hareketleri ve Gerilim Alanlarının GNSS Ölçümleri ile Belirlenmesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü 01.03.2009 01.03.2012
277 108K413 ZÜHAL ÖLMEZ Çin'deki Türk Dilleri 15.02.2009 15.02.2011
278 108T651 CENGİZ KAYA Yüzeyi Fonksiyonlaştırılmış Karbon Nano-Tüplerle Takviyeli Alümina Ve Hidroksiapatit Esaslı Nano-Yapılı Seramiklerin Üretimi Ve Karakterizasyonu Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 15.01.2009 15.01.2012
279 108T485 SERAP GÜNEŞ Yarıiletken Polimerler Kullanılarak Organik Güneş Pillerinin Üretilmesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü 01.12.2008 01.12.2010
280 108T640 ŞENAY VURAL KORKUT Bitkilerde Abiyotik Strese Dayanıklılıktan Sorumlu CBF1 / DREB1 Transkripsiyon Faktörlerini Kodlayan Gen Homologlarının Zeytin (Olea Europa) Bitkisinden İzolasyonları ve Anlatımlarının Analizi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 01.11.2008 01.11.2009
281 108Y152 UĞUR DOĞAN Marmara Bölgesinde Düşey Yerkabuğu Hareketlerinin Mutlak Gravite ve GPS Ölçüleri İle Araştırılması İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü 01.11.2008 01.11.2011
282 108M281 EYUP BAĞCI Silindirik Parçaların Nanometre Hassasiyette 3 Boyutlu (3-B) Geometrik Karakterizasyonu Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü 01.11.2008 01.07.2012
283 108E089 İBRAHİM BEKLAN KÜÇÜKDEMİRAL Doğrusal Motor Eyleyicili, Çeyrek Taşıt Aktif Süspansiyon Sistemi Geliştirilmesi Ve Doğrusal Parametreleri Değişen Optimal Kontrol Tekniği Ile Denetimi. Elektrik Elektronik Fakültesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü 01.10.2008 01.04.2011
284 108S170 ADİL M. ALLAHVERDİYEV Leishmaniasise Karşı Aşı Geliştirilmesinde Polimerlere Dayalı Yeni Bir Yaklaşım: Lipofosfoglikan (Lpg)-Polimer Konjugatları Kimya-Metalurji Fakültesi Biyomühendislik Bölümü 15.09.2008 15.09.2011
285 108K134 ASUMAN TÜRKÜN İstanbul'da Eski Kent Merkezleri ve Gecekondu Mahallelerinde Kentsel Dönüşüm ve Sosyo-mekansal Değişim Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 01.07.2008 01.07.2010
286 107G252 HÜRREM BAYHAN Küçük Yerleşim Birimleri İçin Uygun Atıksu Arıtma Alternatiflerinin Araştırılması: Yamula Baraj Havzasında Bir Örnek Çalışma İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 15.03.2008 15.09.2011
287 107T697 FERDANE KARAMAN Yarıiletken, Amfifilik ve Kendiliğinden Düzenlenebilen Diblok Kopolimer Yardımıyla Hazırlanan Organik/inorganik Hibrit Nanopartiküllerin Incelenmesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 01.03.2008 01.03.2011
288 107M536 İSMAİL TEKE Soğutucularda Kondenser Performansının İyileştirilmesi Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 15.02.2008 15.02.2011
289 107E149 AHMET FARUK BAKAN Yeni Bir Yumuşak Anahtarlamalı PWM DC-DC Dönüştürücünün Geliştirilmesi ve Ark Kaynak Makinalarına Uygulanması 01.11.2007 01.11.2009
290 107M338 IŞIL KERTİ Aşınmaya Dirençli Alüminyum Matrisli B4c Takviyeli (Min % 15) Hafif Kompozit Malzemelerin Geliştirilmesi Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 01.11.2007 01.11.2010
291 107T554 RIZA DEMİRBİLEK Bazı AMX3 Kristallerinin Kristal Örgü Elektronik Enerji Seviyelerinin Araştırılması Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü 01.11.2007 01.11.2010
292 107M355 MEHMET UZUNOĞLU Yakıt Hücreli ve Ultra-Kapasitörlü Hibrit Taşıtlar İçin Enerji Yönetim Sisteminin Tasarım ve Uygulaması Elektrik Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü 01.11.2007 01.11.2010
293 107T395 BELKIZ BİLGİN ERAN Sıvı Kristal Malzemelerin Dizaynı, Sentezi, Mesomorfik Özelliklerinin İncelenmesi ve Organik Güneş Pillerine Uygulanması Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 01.10.2007 01.04.2010
294 106Y228 MEHMET SİNAN BİLGİLİ Katı Atık Düzenli Depo Sahalarında Aerobik ve Anaerobik Ayrışma Proseslerinin Arazi Ölçekli Test Hücrelerinde İncelenmesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 15.08.2007 15.08.2009
295 106T594 SERAP GÜNEŞ İnorganik Nanoparçacıklar ve Yarıiletken Polimerler Kullanılarak Hibrid Güneş Pillerinin Fabrikasyonu, Karakterizasyonu ve Geliştirilmesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü 01.02.2007 01.02.2008
296 106M443 RAHMİ GÜÇLÜ Raylı Sistem Titreşimlerinin Yolcu ve Çevre Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 01.02.2007 01.02.2010
297 106E171 FİLİZ GÜNEŞ Mikrodalga Uygulamalarında Destek Vektör Makineleri Elektrik Elektronik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü 01.02.2007 01.02.2010
298 106G102 FERRUH ERTÜRK Endüstriyel Tesis Emisyonlarını Bilgisayar Destekli Raporlandırma ve Değerlendirme Otomasyonu İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 15.11.2006 15.05.2009
299 106T392 ULVİ AVCIATA Ferrosen ve 3-Bromo-1-Fenil-1-Propen Türevler İçeren Yeni Porfirazin Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Metal Komplekslerinin Hazırlanması Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 01.09.2006 01.09.2008
300 106T407 NERGİS ARSU Suda Çözünen Fotobaşlatıcıların Sentezi Ve Uv Fotopolimerizasyon Yöntemi İle Suda Çözünen Polimerlerin Eldesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 01.09.2006 01.03.2009
301 106G035 HASAN HÜSEYİN ERDEM Enerji, Verimliliğini Arttırmak Üzere Termik Santral Atık Isılarının Fayadaya Dönüştürme Yöntemlerinin Araştırılması,Geliştirilmesi ve Binalarda Isıtma Uygulaması Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 01.07.2006 01.01.2011
302 106K010 AYŞEGÜL BAYKAN Büyük Valide Han:Kültürel ve Toplumsal Belleği İnceleme, Dökumantasyon Ve Yazılım Projesi Fen Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü 01.06.2006 01.06.2009
303 105Y334 AHMET DEMİR Katı Atık Depo Sahalarının Geçirimsiz Taban Sistemlerinden Kirletici Geçişinin İncelenmesi ve Taban Sistemlerinin Rehabilitasyonu İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 15.05.2006 15.05.2008
304 105K171 DOĞAN YILDIZ Türkiye'deki Tüm33ölümleri Bazında İstatistik Eğitiminin Öğrenci ve Öğretim Üyesi Gözüyle Değerlendirilmesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 01.05.2006 01.07.2007
305 105M233 MÜJGAN SÖZEN Sanayi Yapılarının Tasarım Sürecinde Gürültünün Bir Ölçüt Olarak Değerlendirilmesi İçin Bir Yöntem Geliştirilmesi 01.05.2006 01.03.2008
306 105T421 ZÜHAL TURGUT Hetaril-ve Aril- Substitude İminlerin Asimetrik Katalitik Diels-Alder Reaksiyonları Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 01.05.2006 01.05.2008
307 105M192 VASFİ EMRE ÖMÜRLÜ 6 Eksen, Uzaysal Hareketli Cisimleri Tek Noktadan Yönlendirecek Stewart Platform Tabanlı, Kuvvet Geribeslemeli İnsan-Makine Arayüzü Makine Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü 01.05.2006 01.05.2009
308 106G013 CELAL KOCATEPE Türkiye Elektrik Sisteminde Güç Kalitesine Etki Eden Değişkenleri ve Güç Akışını İzleme, Problemlerin Tespiti, Değerlendirilmesi ve Karşı Önlemlerin Hayata Geçirilmesi Elektrik Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü 01.03.2006 01.01.2010
309 105T253 CENGİZ KAYA Metalik Protezlerin Nano Boyutlu Biyoseramik Tozlarla Elektrokinetik Biriktirme Yöntemi Kullanılarak Kaplanması Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 01.01.2006 01.01.2009
310 105Y116 EMİNE BEYZA ÜSTÜN Doğal Ortamda Ağır Metal İzlemesi: Uygulama Alanı Küçükçekmece Gölü ve Havzası İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 15.10.2005 15.04.2008
311 104E133 TÜLAY YILDIRIM Genel Amaçlı Bir Yapay Sinir Ağının Karma Bir Donanımla Gerçeklenmesi 01.08.2005 01.08.2008
312 104T146 NEHİR ÖZDEMİR ÖZGENTÜRK Kariyer Gelişimine Kaynak Teşkil Edecek Olea europaea L. (Zeytin, cv gemlik) Bitkisi İçin cDNA Kütüphanesi Oluşturmak ve Stearoyl-Acyl Carrier Protein Desaturase Kodlayan Gen İçin ESTs Kütüphanelerinin Oluşturulması Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 01.07.2005 01.07.2010
313 104E069 ŞEREF NACİ ENGİN Anaerobik Atıksu Arıtma Proses Sisteminin Modellenmesi ve Etkin Kontrol Algoritmalarının Geliştirilmesi 01.05.2005 01.11.2007
314 104T306 NEZHUN GÖREN Türkiye'de Yetişen Bazı Tanacetum Türlerinin Sekonder Metabolitlerinin ve Biyolojik Aktivitelerinin Araştırılması Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 01.05.2005 01.05.2009
315 104M144 YAVUZ SALT Enerji Tasarrufunda Kimyasal Isı Pompası Uygulamaları: Alkollerin Endotermik Dehidronasyonu İçin Katalizör Hazırlama 15.04.2005 15.04.2007
316 104M187 SALİH DİNÇER Süperkritik CO2 Ortamında İlaç Yüklü Polimerik Mikropartiküllerin Mikronizasyonla Hazırlanması Kimya-Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü 15.04.2005 15.04.2008
317 104M214 MESUT AKGÜN Süperkritik Su Ortamında Tekstil Atık Sularının Arıtılması 01.04.2005 01.06.2008
318 104M215 ÖZGEN ÜMİT ÇOLAK ÇAKIR Polimerik Malzemelerin Mekanik Davranışlarının Belirlenmesi ve Visko Elastik-Visko Plastik Teorilerin Geliştirilmesi Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 01.04.2005 01.04.2009
319 104T215 DİLEK BALIK Plasmodium vivax'ın Laktat Dehidrohenaz Enziminin Üç Boyutlu Yapısının Tanımlanması ve Plasmodium'ların Laktat Dehidrogenaz Enzimini Kodlayan Genin Yönlendirilmiş Mutagenez Metoduyla Diğer Bazı Apicomplexan LDH'ları İle Karşılaştırılması Kimya-Metalurji Fakültesi Biyomühendislik Bölümü 01.04.2005 01.04.2009