Duyurular & Etkinlikler

Hızlı Erişim

» BAPSİS

» AVESİS

» WEB OF SCIENCE

» YÖK

» TÜBİTAK

» SCOPUS

2024 ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTELERİ DESTEK PROGRAMI (ADEP) PROJE ÇAĞRISI

Değerli Araştırmacılarımız,

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı arasında imzalanan “Araştırma Üniversiteleri Destekleme Programı İş Birliği Protokolü” kapsamında, araştırma üniversitelerine Yükseköğretim Başkanlığı tarafından her yıl yapılan değerlendirme sonucunda ortaya çıkan performans puanları ile orantılı olarak araştırma faaliyetlerinde kullanılmak üzere bütçe aktarılmaktadır. Bu kapsamda aktarılan bütçeler ise Yükseköğretim Başkanlığı Yürütme Kurulunun 20.04.2022 tarihli kararı ile yürürlüğe giren “Araştırma Üniversiteleri Destekleme Programına İlişkin Usul ve Esaslar” hükümlerine uygun olarak bilimsel araştırma projelerinin finansmanında kullanılmaktadır.

Bu kapsamda 2022 yılında 10 ve 2023 yılında ise 13 proje, Üniversitemiz Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından eşleştirilen ve On Birinci Kalkınma Planı'nda belirlenen öncelikli sektörler ile Sosyal, Sağlık ve Fen/Mühendislik alanlarında desteklenmiştir.

2024 yılı için Üniversitemiz performansına göre aktarılacak bütçenin kullanılması amacıyla proje başvuru kabulüne başlanmıştır. Üniversitemiz öncelikli alanları dikkate alınarak ülkemiz başta olmak üzere dünya bilimine ve teknolojisine katkıda bulunacak yeni projeler beklenmektedir. Bu bağlamda aşağıda tabloda belirtilen sektör, alt alan ve odaklanılması beklenen yenilikçi özellikleri taşıyan projelere belirtilen takvime uygun olarak destek verilecektir. Proje önerileri için https://bap.yildiz.edu.tr/sayfa/Mevzuatlar/BAP-Projeleri/295 adresinde belirtilen BAP Koordinasyon Birimi Uygulama Yönergesini inceleyerek, BAPSİS’te bulunan FR-1796 Başvuru formuna göre hazırlayarak BAPSİS üzerinden başvurular yapılmalıdır. Başvurusu yapılan projeler panel yöntemi ile değerlendirilecek ve proje yürütücülerinin sunum yapması beklenmektedir.

Başvuru Tarihleri:

Başvuru 04.10.2023 – 17.11.2023
Değerlendirme 17.11.2023 – 14.12.2023
Sonuçların İlanı 15.12.2023