Duyurular & Etkinlikler

Hızlı Erişim

» BAPSİS

» AVESİS

» WEB OF SCIENCE

» YÖK

» TÜBİTAK

» SCOPUS

Depremle Mücadele ve Deprem Sonrası Dayanıklılık Projelerine Destek Çağrısı

 

Yıldız Teknik Üniversitesi

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon birimi tarafından

Depremle Mücadele ve Deprem Sonrası Dayanıklılık Projelerine”  destek çağrısına çıkılmıştır.

 

Destek çağrısının amacı

Depremlere ilişkin yeni bilgilerin üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya deprem sonrası toparlanma ve dayanıklılığın sağlanması için, çok katılımcı yapıyla, ihtiyaçlara yönelik ve hızlı uygulamaya aktarılabilecek sonuçlar üretecek projelerin desteklenmesidir.

 

Destek çağrısının hedefi

Depremlerle mücadele ve depremlerin zararlarının azaltılması, depremlerin daha iyi anlaşılması, depreme güvenli yerleşme ve yapılaşma konusunda ilerleme kaydedilmesi, deprem sonrası toparlanma ve dayanıklılığının sağlanması, psikolojik ve sosyal destek, üst seviyede afet yönetimi ve lojistik faaliyetlerini içeren konularda yenilikçi fikirlerin, araştırma projelerinin ve iş modellerinin geliştirilmesidir.

 

Destek koşulları

Önerilen projeler, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon birimi Yönergesi ve Uygulama Esaslarına göre Güdümlü Araştırma Geliştirme Projeleri (G-ARGE-P) ve Hızlı Destek Projeleri (HIZ) kapsamında değerlendirilecek ve desteklenecektir.

 

Hız Destek Projeleri (HIZ) kapsamında Yüksek Lisans ve Doktora tez çalışmalarına destek sağlanacaktır.

 

Program toplam bütçesi 1.5 Milyon TL’dir.

 

Son Başvuru Tarihi: 28.02.2023