Duyurular & Etkinlikler

Hızlı Erişim

» BAPSİS

» AVESİS

» WEB OF SCIENCE

» YÖK

» TÜBİTAK

» SCOPUS

Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADEP) 2022 Yılı Uygulama Dönemi

 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Araştırma Üniversiteleri Destek Programı İşbirliği Protokolüne istinaden Üniversitemize BAP mevzuatı çerçevesinde kullanılacak ödenek tahsis edilmiştir.

Tahsis edilen ödenek, Kalkınma Planı öncelikleri ve Üniversitemizin yetkinlikleri dikkate alınarak YÖK tarafından eşleştirilen linkte belirtilen On Birinci Kalkınma Planı'nda belirlenen öncelikli sektörler ile Sosyal, Sağlık ve Fen/Mühendislik alanlardaki projelerde kullanılacaktır.

2022 Yılı Uygulama ve 2023 Yılı Hazırlık olmak üzere proje çağrıları ve başvuruları 13.06.2022 tarihinde başlayacaktır. Proje süreçlerine ilişkin önemli tarihler linkte belirtilmiştir.

Proje modülü ADEP (Araştırma Üniversiteleri Destek Programı) ismi ile BAPSİS sistemine eklenmiştir. ADEP Proje süreçlerini içeren güncel BAP Yönergesi ile Uygulama ve Esaslar Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin web sayfasında ilan edilmiştir.