Duyurular & Etkinlikler

Hızlı Erişim

» BAPSİS

» AVESİS

» WEB OF SCIENCE

» YÖK

» TÜBİTAK

» SCOPUS

Uluslararası Araştırma Projeleri

Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış öğretim elemanlarının yürüttüğü ve uluslararası işbirliklerini teşvik etmeye yönelik belirli tematik alanlarda çağrılı araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren projelerdir.

 

ÇAĞRI BAŞLIKLARI VE ÇAĞRI METİNLERİ İÇİN tıklayınız